Algemene-Voorwaarden

tante Lien

Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing als je bij ons een bestelling plaatst.


Artikelen, prijsopgave en overeenkomsten
Alle producten en prijzen zijn vrijblijvend en tante Lien behoudt zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden te wijzigen of een artikel uit het assortiment te nemen. 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. 
Mocht een artikel onverhoopt toch niet op voorraad zijn kan de bestelling door tante Lien geannuleerd worden. 
Indien dit het geval is wordt het betaalde bedrag binnen twee weken teruggeboekt.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.

 

Een overeenkomst komt slechts tot stand door betaling via iDEAL, PayPal of Bancontact/MisterCash

De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. 
tante Lien is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.

Alleen de via de site te bestellen artikelen en via het Telegramkanaal @tanteLien kunnen worden verzonden en bij uitzondering worden opgehaald.

Reclames en aansprakelijkkheid
De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Aankopen via de webshop kennen een herroepingsrechts van 14 dagen na ontvangst. Gedurende deze termijn mag de klant gebruik maken van dit recht alleen bij beschadiging en/of incompleet. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

Voorwaarden voor retourneren:
Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
Het product moet onbeschadigd retour gestuurd worden.

In geval van een retourzending dient U voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hierover contact met tante Lien op te nemen.

Eigendomsvoorbehoud
Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op koper over.

Het product wordt aangetekend/verzekerd verzonden via Post NL. Wij zullen het met grote zorg goed verpakken, maar eventuele schade en/of vermissing tijdens transport dient u zelf bij post NL te verhalen.

Aankopen in het fysieke afhalen kennen geen herroepingsrecht en hier is de koop definitief na betaling.

Meerderjarigheid
Elke koper verklaart meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

Levertijd
Bestelde producten bij tante Lien worden zo snel mogelijk verstuurd.

De levering van onze art geschiedt op het tijdstip waarop de art gereed is voor verzending aan koper. We proberen dat zo veel mogelijk binnen drie werkdagen te doen, maar de koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

Mocht het, om welke reden dan ook, langer gaan duren dan zullen we contact met de koper opnemen. Lichttaalcode tekeningen hebben minimaal een wachttijd van 21 dagen.

tante Lien stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. tante Lien is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.

Overmacht
Ingeval van overmacht heeft tante Lien het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder tante Lien gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.